Odstraňování a likvidace nepoužívaných pobřežních zařízení pro těžbu ropy a zemních plynů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(98) 49 v konečném znění) – odstraňování a likvidace nepoužívaných pobřežních zařízení pro těžbu ropy a zemních plynů

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Evropská komise chce chránit životní prostředí snížením znečištění z nepoužívaných pobřežních zařízení pro těžbu ropy a zemních plynů.

KLÍČOVÉ BODY

Pro tuto oblast ovšem neexistuje žádný zvláštní společný právní rámec. Navíc se tyto úmluvy zabývají pouze minimálními standardy. Jednotlivé země mohou ukládat přísnější podmínky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o odstraňování a likvidaci nepoužívaných zařízení pro těžbu ropy a zemních plynů (KOM(98) 49 v konečném znění, 18.2.1998)

Poslední aktualizace 23.02.2017