Bernská úmluva

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Rozhodnutí 82/72/EHS – uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Bernská úmluva vstoupila v platnost dne 6. června 1982.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Úř. věst. L 38, 10.2.1982, s. 3–32)

Rozhodnutí Rady 82/72/EHS ze dne 3. prosince 1981 o uzavření Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (Úř. věst. L 38, 10.2.1982, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/746/ES ze dne 21. prosince 1998, kterým se jménem Společenství schvalují změny příloh II a III Bernské úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, které byly přijaty na 17. zasedání stálého výboru úmluvy (Úř. věst L 358, 31.12.1998, s. 114)

Poslední aktualizace 15.05.2020