Biotechnologické vynálezy: právní ochrana

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 98/44/ES – právní ochrana biotechnologických vynálezů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje vnitrostátní právní předpisy o patentech týkajících se biotechnologických vynálezů.

Specifikuje ty vynálezy, které jsou z etických důvodů patentovatelné, a ty, které patentovatelné nejsou.

KLÍČOVÉ BODY

V roce 2012 Evropská komise zřídila odbornou skupinu s cílem prozkoumat technický vývoj a důsledky patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství. Skupina je nápomocná Komisi při podávání zpráv podle směrnice 98/44/ES.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 30. července 1998. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. července 2000. Dnes jsou pravidla provedena v právních předpisech všech zemí EU.

KONTEXT

Ochrana biotechnologických vynálezů

KLÍČOVÉ POJMY

* Biologický materiál: jakýkoli materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému.

* Biologický postup: jakýkoli postup pro produkci rostlin a živočichů je v podstatě biologický, je-li zcela založen na přírodním úkazu, jako je křížení a selekce.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/EU ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů (Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Poslední aktualizace 21.03.2016