Nabídky na převzetí společnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví opatření zaměřená na koordinaci právních a správních předpisů, kodexů chování a jiných norem zemí EU týkající se nabídek na převzetí*.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 20. května 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. května 2006.

* KLÍČOVÉ POJMY

Nabídka na převzetí: veřejná nabídka na nabytí všech nebo některých cenných papírů společnosti.

Cenné papíry: převoditelné cenné papíry spojené s hlasovacím právem ve společnosti.

Cílová společnost: společnost, která je předmětem nabídky.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12–23)

Postupné změny směrnice 2004/25/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 16.11.2016