Mechanismus směnných kurzů mezi eurem a dalšími zúčastněnými národními měnami

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu směnných kurzů

Dohoda mezi Evropskou centrální bankou a centrálními bankami zemí EU mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů v hospodářské a měnové unii

CO JE CÍLEM TOHOTO USNESENÍ A TÉTO DOHODY?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE USNESENÍ A DOHODA POUŽIJÍ?

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Amsterdam, 16. června 1997 (Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 5–6)

Dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 73, 25.3.2006, s. 21–27)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dohoda ze dne 21. prosince 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 14, 20.1.2007, s. 6–8)

Dohoda ze dne 14. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 319, 29.12.2007, s. 7–9)

Dohoda ze dne 13. prosince 2010 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 5, 8.1.2011, s. 3–6)

Dohoda ze dne 21. června 2013 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou není euro, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 187, 29.6.2013, s. 1–4)

Dohoda ze dne 13. listopadu 2014 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (Úř. věst. C 64, 21.2.2015, s. 1–4)

Poslední aktualizace 11.04.2017