Výbor pro hospodářskou politiku EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2000/604/ES – složení a stanovy Výboru pro hospodářskou politiku

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Práce výboru

Složení a fungování

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 12. října 2000.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2000/604/EU ze dne 29. září 2000 o složení a stanovách Výboru pro hospodářskou politiku (Úř. věst. L 257, 11.10.2000, s. 28–31)

Postupné změny rozhodnutí 2000/604/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 11.04.2017