Usnesení Evropské rady o koordinaci hospodářské politiky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Usnesení Evropské rady o koordinaci hospodářské politiky v HMU

CO JE CÍLEM TOHOTO USNESENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

HLAVNÍ DOKUMENT

Usnesení Evropské rady ze dne 13. prosince 1997 o koordinaci hospodářských politik ve třetí etapě hospodářské a měnové unie a k článkům 109 a 109b Smlouvy o ES (Úř. věst. C 35, 2.2.1998, s. 1–4)

Poslední aktualizace 21.02.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).