Zprostředkování pojištění: lepší ochrana spotřebitele

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/92/ES – zprostředkování pojištění

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

20. ledna 2016 Evropský parlament a Rada přijaly směrnici o distribuci pojištění (směrnici (EU) 2016/97), která aktualizuje a nahrazuje směrnici o zprostředkování pojištění. Nová směrnice se bude vztahovat na celý distribuční řetězec včetně pojistitelů, kteří prodávají přímo zákazníkům (odtud její nový název). Také dále zlepší způsob, jakým jsou pojistné produkty prodávány, včetně větší transparentnosti cen a lepší informovanosti zákazníků.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise věnované zprostředkování pojištění.

* KLÍČOVÉ POJMY

Produkty investičního životního pojištění: dávají držitelům smluv o životním pojištění možnost přidávat své peníze k penězům ostatních držitelů ve společném fondu. To jim umožňuje investovat do širšího spektra produktů (jako jsou akcie a dluhopisy), než by mohli samostatně.

Zajištění: když pojistitel převede část svého rizika na jiné pojistitele, aby mohli rozložit riziko, kdyby museli vyplatit velké částky v případě pojistné události.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3–10)

Postupné změny směrnice 2002/92/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění) (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19–59)

Poslední aktualizace 24.10.2016