Pozemní odbavování na letištích Společenství

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 96/67/ES o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Služby podzemního odbavování* na letištích v Evropské unii (EU), kde je udělen přístup, zahrnují ty služby, které umožňují leteckým společnostem provádět činnosti letecké dopravy (pomoc s taxi službami, úklid, dotankování, zavazadlové služby atd.).

Směrnice se vztahuje na všechna letiště EU otevřená pro veřejnou obchodní dopravu, jejichž roční objem provozu není nižší než 2 miliony cestujících nebo 50 000 tun nákladu.

KLÍČOVÉ BODY

Řídící orgán letiště*, uživatel letiště* nebo poskytovatel odbavovacích služeb* musí pod dozorem určeného auditora účty ze své činnosti pozemního odbavování důsledně oddělovat od účtů ostatních činností.

Země EU současně:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 14. listopadu 1996 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 25. října 1997.

KONTEXT

Tato směrnice také stanovila harmonogram postupného provádění podle toho, zda jsou zahrnuty služby pozemního odbavování a odbavování třetími stranami. Ode dne 1. ledna 2001 se směrnice vztahuje na jakékoliv letiště na území země EU, jehož roční objem provozu není nižší než 2 miliony cestujících nebo 50 000 tun nákladu.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Pozemní odbavování: zahrnuje širokou škálu služeb vyžadovaných leteckými společnostmi, aby mohli provozovat lety. Tyto služby zahrnují oblasti jako je údržba, manipulace s pohonnými hmotami a s nákladem. Pozemní odbavování zahrnuje také služby, jako je odbavování cestujících, zásobování, odbavování zavazadel a doprava v rámci samotného letiště.
Řídící orgán letiště: orgán, který má za úkol správu letištní infrastruktury, koordinaci a dozor nad různými činnostmi různých dopravců přítomných na letišti nebo daným letištním systémem a jejich koordinaci.
Uživatel letiště: fyzická nebo právnická osoba provozující leteckou přepravu cestujících, pošty nebo nákladu.
Poskytovatel odbavovacích služeb: fyzická nebo právnická osoba poskytující třetím osobám jednu nebo více kategorií služeb pozemního odbavování.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36–45)

Následné změny směrnice Rady 96/67/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 28.02.2020