Dostupné telekomunikační služby - práva uživatelů

Evropská unie chce zajistit dostupnost minimálního souboru kvalitních služeb elektronických komunikací pro všechny uživatele za dostupnou cenu tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).

PŘEHLED

Evropská unie chce zajistit dostupnost minimálního souboru kvalitních služeb elektronických komunikací pro všechny uživatele za dostupnou cenu tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení trhu.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato „směrnice o univerzální službě“ stanoví zvláštní pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v EU. V tomto kontextu:

KLÍČOVÉ BODY

Povinnosti univerzální služby

Země EU musí zajistit, aby:

Země EU mohou zavést mechanismy pro kompenzaci čistých nákladů, které vzniknou poskytovatelům služeb v důsledku poskytování univerzální služby (která vždy není zisková).

Zájmy a práva uživatelů

Spotřebitelé musí dostávat informace, díky nimž budou rozumět službám, které chtějí odebírat. Smlouvy musí: i) uvádět informace o minimálních normách kvality služby a také o odškodnění a náhradách v případě, že tyto úrovně nebudou dosaženy, ii) zmiňovat právo být uveden v účastnickém seznamu dostupném účastníkům iii) uvádět jasné informace o kvalifikačních kritériích pro propagační nabídky.

Tato směrnice také stanoví:

KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 24. února 2002 dále.

KONTEXT

Tato směrnice je součástí balíčku opatření k reformě telekomunikací v EU, který je tvořen dalšími 4 směrnicemi (rámcová směrnice, přístupová směrnice, autorizační směrnice a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) a také nařízením, kterým se zřizuje Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise a také na internetových stránkách Vaše Evropa.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/22/ES

24. 4. 2002

24. 7. 2003

Úř. věst. L 108, 24. 4. 2002, s. 51-77

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/136/ES

19. 12. 2009

25. 5. 2011

Úř. věst. L 337 ze dne 18. 12. 2009, s. 11-36.

Korigendum směrnice 2009/136/ES

-

-

Úř. věst. L 241 ze dne 10. 9. 2013, s. 9.

Poslední aktualizace 22.09.2015