Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Dopady pandemie COVID-19

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 1. července 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Bezpečnost námořní dopravy: kombinace preventivních opatření k ochraně námořní dopravy a přístavních zařízení před ohrožením úmyslnými protiprávními činy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Postupné změny nařízení (ES) č. 725/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.07.2020