Pravidla EU pro registraci, dovoz a výrobu veterinárních léčivých přípravků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/82/ES – kodex EU týkající se veterinárních léčivých přípravků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla EU pro registraci, výrobu, dozor, prodej, distribuci a používání veterinárních léčivých přípravků*.

Bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2019/6 s účinností ode dne 28. ledna 2022.

KLÍČOVÉ BODY

Zrušení

Směrnice 2001/82/ES bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2019/6 s účinností ode dne 28. ledna 2022.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 18. prosince 2001.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Veterinární léčivý přípravek: jakákoliv látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci u zvířat.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1–66)

Postupné změny směrnice 2001/82/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43–167)

Poslední aktualizace 07.07.2016