Zajištění bezpečných doplňků stravy v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/46/ES — doplňky stravy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje pravidla týkající se doplňků stravy* s cílem chránit spotřebitele před případnými zdravotními riziky a zajistit, že jim nebudou předkládány zavádějící informace.

KLÍČOVÉ BODY

Dále:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 12. července 2002. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. července 2003.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Doplňky stravy: koncentrované zdroje živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které mají doplňovat běžnou stravu. Mohou se prodávat ve formě tobolek, pastilek, tablet a prášku nebo v lahvičkách.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51–57)

Postupné změny a opravy směrnice 2002/46/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9–25). Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26–38). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 03.02.2016(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).