Evropské řízení o drobných nárocích (do roku 2017)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 861/2007 – evropské řízení o drobných nárocích

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Řízení

Evropské řízení o drobných nárocích, k němuž není vyžadován právník, funguje následovně:

Podání nároku

Oprava a/nebo vyplnění žalobního formuláře

Informování žalovaného

Odpověď žalovaného

Rozhodnutí a lhůty

Jednání

Dokazování

Výkon rozhodnutí

Zamítnutí výkonu

Opravný prostředek

Přezkum

Jazyky a překlady

Náklady

Změna

Nařízení (EU) 2015/2421 mění nařízení Rady (ES) č. 861/2007. Platí ode dne 14. ledna 2017.

Nařízení neplatí v Dánsku.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Používá se od 1. ledna 2009, kromě pravidel, která vyžadují, aby země EU informovaly Komisi o otázkách soudní příslušnosti, komunikačních prostředků a opravných prostředků (článek 25), a která vstoupila v platnost 1. ledna 2008.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Postupné změny nařízení (ES) č. 861/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1–13)

Poslední aktualizace 25.10.2016