Ochrana eura proti padělání – Europol

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2005/511/SVV určující Europol jako ústřednu pro boj proti padělání eura

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Určuje Europol jako ústřednu pro boj proti padělání eura, aby bylo možné účinně uplatňovat Mezinárodní úmluvu o potírání penězokazectví (Ženevská úmluva), která byla v roce 1929 přijata v Ženevě, a zintenzivnit spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) a mezi zeměmi EU, Europolem a zeměmi mimo EU.

KLÍČOVÉ BODY

EU zintenzivňuje spolupráci mezi zeměmi EU a mezi zeměmi EU a Europolem s cílem chránit euro před paděláním na mezinárodní úrovni. Země mimo EU potřebují ústřední kontaktní místo pro informace o padělcích eura. Všechny tyto informace by měly být pro účely analýzy shromažďovány v Europolu, který působí jako ústředna pro boj proti padělání eura podle Ženevské úmluvy.

Úloha Europolu

Účinné uplatňování Ženevské úmluvy z roku 1929

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 16. července 2005.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura (Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 35–36)

Poslední aktualizace 23.03.2017