Jednací řád Rady Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2009/937/EU, kterým se přijímá jednací řád Rady

CO JE CÍLEM TOHOTO JEDNACÍHO ŘÁDU?

KLÍČOVÉ BODY

Rada je institucí EU, kde se setkávají zástupci zemí EU. Každou zemi zastupuje jeden zástupce na ministerské úrovni, který může zavázat vládu dané země. Společně s Evropským parlamentem vykonává Rada legislativní funkce. Přijímá legislativní akty po řádném nebo zvláštním legislativním postupu. Rada společně s Evropským parlamentem vykonává rozpočtové funkce. Rada také vykonává funkce vymezování politiky a koordinační funkce.

Složení Rady

Předsednictví Rady EU

Coreper, výbory a pracovní skupiny

Fungování Rady

Hlasování kvalifikovanou většinou

Dne 1. listopadu 2014 byl zaveden nový postup pro hlasování kvalifikovanou většinou, totiž pravidlo „dvojí většiny“.

Průhlednost a zveřejňování aktů Rady

ODKDY SE JEDNACÍ ŘÁD POUŽIJE?

Použije se ode dne 1. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35–61)

Následné změny rozhodnutí 2009/937/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/430 ze dne 23. března 2020 o dočasné odchylce od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií nákazy COVID-19 v Unii (Úř. věst. 88I, 24.3.2020, s. 1–2)

Poslední aktualizace 19.06.2020