Smlouva o Evropské unii — vstup do EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 49 Smlouvy o Evropské unii

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 49 A ČLÁNKU 2 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII?

KLÍČOVÉ BODY

Způsobilost

Žadatelská země musí:

Žadatelská země také musí splnit kritéria pro přistoupení k EU. Ta jsou společně označována jako kodaňská kritéria, protože je definovala Evropská rada, která se konala v Kodani v červnu 1993. Jedná se o tato kritéria:

Evropská rada, která se konala v Madridu v prosinci 1995, dodala, že kandidátská země musí být schopna provádět právo EU a zajistit, aby právo EU přenesené do vnitrostátního práva bylo účinně prováděno prostřednictvím příslušných správních a soudních struktur.

EU si vyhrazuje právo rozhodnout, kdy kandidátská země splnila přístupová kritéria. Také sama EU musí být schopna integrovat nové členy.

Postup

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava I – Závěrečná ustanovení – Článek 49 (bývalý článek 49 Smlouvy o EU) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 43)

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 2 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 17)

Poslední aktualizace 17.01.2020