Jednostranné akty

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKŮ 288 A 289 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (SFEU)?

Popisují hlavní jednostranné akty Evropské unie (článek 288) a zejména ty, které jsou právními akty (článek 299).

KLÍČOVÉ BODY

Co to jsou jednostranné akty?

Jaké jsou různé typy jednostranných aktů?

Právní postavení jednostranných aktů

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Institucionální ustanovení – Kapitola 2 – Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – Oddíl 1 – Právní akty Unie – Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie — Část šestá — Institucionální a finanční ustanovení — Institucionální ustanovení — Kapitola 2 — Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení — Oddíl 1 — Právní akty Unie — Článek 289 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 172)

Poslední aktualizace 21.03.2018