Elektronický integrovaný celní sazebník (TARIC)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 2658/87 – celní a statistická nomenklatura a společný celní sazebník

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanoví právní základ pro TARIC, integrovaný sazebník EU, a zavádí společný systém pro kódování a klasifikaci zboží, označovaný jako kombinovaná nomenklatura (KN), který je zásadní pro zpracování a zveřejňování obchodních statistik EU.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 10. září 1987.

KONTEXT

TARIC, integrovaný sazebník EU, je databáze, která zahrnuje obchodní a zemědělskou legislativu EU a celní sazby. Zajišťuje tak jednotné provádění předpisů zeměmi EU a poskytuje jasný přehled všech opatření, která musí dodržovat všichni dovozci a vývozci v EU.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Společný celní sazebník: kombinace zařazení zboží v nomenklaturách a celních sazeb, které se na každou třídu zboží vztahují, používaná v celé EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1–675)

Postupné změny nařízení (EHS) č. 2658/87 byly začleněny do původního základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/396 ze dne 13. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 36–37)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/507 ze dne 26. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 83, 27.3.2018, s. 11–12)

Poslední aktualizace 07.02.2019