Evropský ochranný příkaz – podpora obětí trestných činů v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/99/EU – evropský ochranný příkaz

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Aby bylo možné vydat evropský ochranný příkaz, musí existovat vnitrostátní ochranné opatření v té zemi EU, která ukládá osobě představující nebezpečí jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení:

Vydání příkazu

Pro vydání příkazu existuje několik podmínek, například to, že:

O vydání příkazu lze požádat v kterékoli zemi EU, kde chráněná osoba v současnosti žije nebo pobývá (vykonávající země) nebo v níž bude příkaz vydán (vydávající země).

Neuznání příkazu

Vykonávající země může odmítnout uznat příkaz z několika důvodů, včetně:

Pokud vykonávající země odmítne příkaz uznat, musí:

Výkon příkazu

Vykonávající země je odpovědná za přijetí a vynucení opatření k provedení příkazu. V případě porušení příkazu může:

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 10. ledna 2012. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 11. ledna 2015.

KONTEXT

Podívejte se na internetové stránky Evropské komise v části Oběti.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2–18)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 4–12)

Poslední aktualizace 25.01.2016