Spravedlivý proces: právo podezřelých na tlumočení a překlad v trestním řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2010/64/EU – právo na tlumočení a překlad v trestním řízení

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální pravidla EU týkající se práva na tlumočení a překlad v trestním řízení a v řízeních o výkonu evropského zatýkacího rozkazu.

Jedná se o první krok v řadě opatření, která mají v celé EU zavést minimální pravidla pro procesní práva v souladu s cestovní mapou z roku 2009. V roce 2012 po něm následovala směrnice o právu na informace v trestním řízení.

KLÍČOVÉ BODY

Právo na tlumočení

Tlumočení musí být podezřelým nebo obviněným osobám, které nemluví jazykem trestního řízení nebo mu nerozumí, poskytováno bezplatně, a to i během:

policejního výslechu,

podstatných schůzek klienta a advokáta,

všech soudních slyšení a jiných nezbytných předběžných jednání.

Lze využít tlumočení prostřednictvím videokonference, telefonu nebo internetu, není-li osobní přítomnost tlumočníka nezbytná pro zaručení spravedlivého řízení.

Právo na překlad podstatných dokumentů

Podezřelým nebo obviněným osobám, které nerozumí jazyku řízení, musí být poskytnut písemný překlad dokumentů, které jsou podstatné pro jejich obhajobu. Patří sem:

veškerá rozhodnutí zbavující danou osobu svobody,

obvinění či obžaloba,

veškeré rozsudky.

Příslušné orgány mohou v závislosti na daném případu rozhodnout o překladu jakýchkoli dalších dokumentů. Podezřelí nebo obvinění nebo jejich právní zástupce mohou také požádat o překlad dalších podstatných dokumentů.

V řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu musí být v případě potřeby dotyčným osobám zajištěno tlumočení a písemný překlad zatykače.

Kvalita tlumočení a překladu

Překlad a tlumočení musí být dostatečně kvalitní, aby dotyčné osoby pochopily, co je jim kladeno za vinu, a mohly uplatnit své právo na obhajobu. Za tímto účelem jsou země EU žádány, aby vytvořily rejstřík nezávislých a kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků, který by měl být zpřístupněn právním zástupcům a příslušným orgánům.

KDY TATO SMĚRNICE VSTUPUJE V PLATNOST?

Dne 15. listopadu 2010. Ve vnitrostátním právu zemí EU měla být provedena do 27. října 2013.

KONTEXT

Právo obviněných na tlumočení a překlad.

AKT

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Poslední aktualizace 30.10.2015