Ochrana kritické infrastruktury

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/114/ES – určování a označování evropských kritických infrastruktur a posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí postup Evropské unie (EU) pro určování a označování evropských kritických infrastruktur* (EKI) a stanoví přístup pro zlepšení jejich ochrany.

KLÍČOVÉ BODY

Určování a označování EKI

Plány bezpečnosti provozovatele

Styční bezpečnostní úředníci

Předkládání zpráv

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 12. ledna 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 12. ledna 2011.

KONTEXT

* KLÍČOVÉ POJMY

Kritická infrastruktura: prostředky nebo systémy, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel. Evropská kritická infrastruktura (EKI) je kritická infrastruktura v zemích EU, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dvě země EU (např. elektrárny nebo ropovod).

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75–82)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu (KOM(2004) 702 v konečném znění, 20.10.2004)

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2005) 576 v konečném znění, 17.11.2005)

Sdělení Komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2006) 786 v konečném znění, 12.12.2006)

Pracovní dokument útvarů Komise o novém přístupu k Evropskému programu na ochranu kritické infrastruktury: Větší bezpečnost evropské kritické infrastruktury (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Poslední aktualizace 14.11.2016