Bovinní somatotropin – pravidla EU ohledně prodeje a používání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 1999/879/ES – uvádění na trh a podávání bovinního somatotropinu (BST)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 1999/879/ES ze dne 17. prosince 1999 o uvádění na trh a podávání bovinního somatotropinu a o zrušení rozhodnutí 90/218/EHS (Úř. věst. L 331, 23.12.1999, s. 71–72)

Poslední aktualizace 11.08.2016