OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) byl zřízen v roce 1999 rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom zejména za účelem vyšetřování korupce a závažných pochybení v orgánech EU a také podvodů proti rozpočtu EU. Právním rámcem, který definuje pravomoci a kompetence OLAF, je nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 (nařízení OLAF).

Podle svého právního postavení má OLAF hybridní povahu. Jako nezávislý orgán provádí úřad vnější vyšetřování případů podvodů, korupce a jiných protiprávních jednání postihujících rozpočet EU v zemích EU i mimo EU a vnitřní vyšetřování v rámci orgánů, institucí a jiných subjektů EU s cílem odhalit závažná pochybení úředníků EU, která by mohla vést k disciplinárnímu nebo trestnímu řízení.

Jako útvar Komise je OLAF odpovědný za tvorbu politiky a právních předpisů v oblasti předcházení podvodům a ochrany finančních zájmů EU.

Současná revize nařízení OLAF, která platí od 17. ledna 2021, vyústila ve zvýšenou účinnost vyšetřování úřadu OLAF a posílení spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) na základě spolupráce, výměny informací, doplňkovosti a nepřekrývání.

VIZ TAKÉ