Skleníkové plyny: snížení emisí o 20 % nebo více do roku 2020

Náročnost cílů, jež si EU vytyčila v roce 2008 a jež stanoví snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, ovlivnila okolnost, že probíhala rozsáhlá hospodářská krize. Cílová hodnota jako prostředek k modernizaci evropského hospodářství a k dosažení jeho větší konkurenceschopnosti je tak snížena. Stejně tak z toho vyplývají důsledky pro případnou změnu cílové hodnoty EU na úroveň 30 % jako součást celosvětového úsilí.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (KOM(2010) 265 v konečném znění ze dne 26. 5. 2010).

PŘEHLED

Náročnost cílů, jež si EU vytyčila v roce 2008 a jež stanoví snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, ovlivnila okolnost, že probíhala rozsáhlá hospodářská krize. Cílová hodnota jako prostředek k modernizaci evropského hospodářství a k dosažení jeho větší konkurenceschopnosti je tak snížena. Stejně tak z toho vyplývají důsledky pro případnou změnu cílové hodnoty EU na úroveň 30 % jako součást celosvětového úsilí.

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení analyzuje možnosti, které EU má, pokud jde o navýšení stávajícího cíle na úrovni 20 % na ambicióznější úroveň ve výši 30 %.

KLÍČOVÉ BODY

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise a v tiskové zprávě o emisích skleníkových plynů.

Poslední aktualizace 26.03.2015