Statistika o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro způsob sběru a předkládání statistických údajů o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, aby byly k dispozici srovnatelné údaje ze všech zemí EU.

Díky tomu bude možné, aby EU vytvářela účinnou politiku v oblasti veřejného zdraví a podporovala vnitrostátní strategie v této oblasti.

KLÍČOVÉ BODY

Statistika sbíraná zeměmi EU, Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem se zasílá statistickému úřadu EU, kterým je Eurostat.

Sbírají se statistické údaje z následujících oblastí:

Po nařízení (ES) č. 1338/2008 následovalo několik prováděcích nařízení, která stanovila podrobnější pravidla a postupy v souvislosti s dalšími aspekty sběru statistiky v oblasti zdraví:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. ledna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nemocnost: výskyt nemoci nebo určité choroby v geografické oblasti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70–81)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3–7)

Postupné změny nařízení (ES) č. 577/98 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 22–24)

Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů (Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 3–8)

Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 20–48)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) 2015/359 ze dne 4. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče (Úř. věst. L 62, 6.3.2015, s. 6–15)

Poslední aktualizace 29.09.2015