Evropská spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Usnesení o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže

CO JE CÍLEM TOHOTO USNESENÍ?

Stanoví obnovený rámec pro zlepšení spolupráce mezi zeměmi EU v oblasti mládeže pro období 2010–2018. Navazuje na první rámec přijatý v roce 2002 pro období 2002–2009.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavním cílem tohoto obnoveného rámce neboli strategie EU pro mládež je zlepšit účinnost spolupráce a již zavedených opatření a přinášet mladým lidem v EU další prospěch.

Tato strategie má dva hlavní cíle:

Těchto cílů by se mělo dosáhnout podporováním dialogu mezi mladými lidmi a tvůrci politik s cílem posílit aktivní občanství, podpořit sociální integraci a zajistit začlenění mladých lidí do tvorby politiky EU.

Proto se v osmi oblastech podporují konkrétní iniciativy zacílené na mladé lidi a iniciativy zaměřené na začleňování otázek mládeže:

Úloha zemí EU a Evropské komise

Usnesení vyzývá Evropskou komisi a země EU k přijetí opatření, která přispějí k dosažení cílů strategie pro mládež. Opatření v těchto oblastech musí být učiněna prostřednictvím otevřené metody koordinace, což vyžaduje politický závazek ze strany zemí EU a zvláštní pracovní postupy.

Hlavními nástroji k provádění strategie EU pro mládež jsou:

Strategie EU pro mládež také povzbuzuje náležité zohlednění otázek mládeže v dalších politických oblastech, které mají dopad na život mladých lidí, jako je zaměstnanost mladých lidí (včetně systému záruk pro mladé lidi) a sociální začleňování (platforma EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018) (Úř. věst. C 311, 19.12.2009, s. 1–11)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2016–2018 (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 1–9)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o přehledu týkajícím se procesu strukturovaného dialogu včetně sociálního začleňování mladých lidí (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 1–4)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2014–2015 (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 5–11)

Poslední aktualizace 23.11.2017