Spolupráce EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO ZÁVĚRŮ?

KLÍČOVÉ BODY

Mezi šest priorit pro období 2016–2020 patří:

KONTEXT

Podle článku 14 Listiny základních práv EU má každý „právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání“.

Další informace najdete na internetové stránce Evropské komise v části nazvané Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020.

AKT

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) (Úř. věst. C 119 ze dne 28.5.2009, s. 2–10)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2012 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) — „Vzdělávání a odborná příprava v inteligentní a udržitelné Evropě podporující začlenění“ (Úř. věst. C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) — Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Poslední aktualizace 29.02.2016