Přijetí eura

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 974/98 – o zavedení eura

Článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A ČLÁNKU 140 SFEU?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 1999.

KONTEXT

Rok 2019 se nese ve znamení 20. výročí zavedení eura. Dne 1. ledna 1999 11 zemí EU zafixovalo své směnné kurzy, přijalo sdílenou měnovou politiku a zavedlo euro jako novou společnou měnu na světových finančních trzích. Dnes je euro měnou 19 zemí EU.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (Úř. věst L 139, 11.5.1998, s. 1–5)

Postupné změny nařízení (ES) č. 974/98 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VIII – Hospodářská a měnová politika – Kapitola 5 – Přechodná ustanovení – Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, čl. 122 odst. 2 druhá věta a čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 108–110)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – protokol (č. 13) o konvergenčních kritériích (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 281–282)

Poslední aktualizace 14.02.2019