Obchodování s produkty z tuleňů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění produktů z tuleňů na trh EU.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 20. listopadu 2009.

KONTEXT

Tuleni se v EU a mimo EU loví pro různé účely. Používají se k získávání masa, oleje, tuku, orgánů, kožešinové kůže a tak rozdílných produktů, jako jsou kapsle Omega-3 či oděvy.

KLÍČOVÝ POJEM

* Inuité: Původní příslušníci inuitské domoviny, tj. těch arktických a subarktických oblastí, kde v současnosti nebo tradičně mají Inuité domorodá práva a zájmy, které Inuité uznávají za příslušníky svého lidu. Do tohoto pojmu jsou zahrnuti Inupiaté, aljašští Jupikové, Inuité, kanadští Inuvialuité, grónští Kalaallité a ruští Jupikové.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 36–39)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1007/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 1–11)

Poslední aktualizace 31.03.2016