Bezpečnější kosmetické přípravky pro občany EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 11. července 2013.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (přepracované znění) (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59–209)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1223/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, pokud jde o látky s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí (COM(2018) 739 final, 7.11.2018)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tvrzeních o přípravcích uváděných na základě společných kritérií v oblasti kosmetických přípravků (COM(2016) 580 final, 19.9.2016)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkouškách na zvířatech a zákazu uvádění na trh a o současném stavu, pokud jde o alternativní metody v oblasti kosmetických přípravků (COM(2013) 135 final, 11. 3. 2013)

Poslední aktualizace 18.05.2021