Normy EU pro přírodní minerální vody

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/54/ES – využívání a prodej přírodních minerálních vod

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje podmínky, za kterých lze v EU prodávat přírodní minerální vody, a zajišťuje jejich bezpečnost pro lidskou spotřebu.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 16. července 2009.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Přírodní minerální vody a pramenitá voda.

KLÍČOVÉ POJMY

* sycená přírodní minerální voda: voda, do níž byl přidán oxid uhličitý (CO2) jiného původu, než je ložisko, z něhož voda pochází.

* přirozeně sycená přírodní minerální voda: voda, která má po případné dekantaci a naplnění do lahví stejný obsah CO2 jako u zdroje. To bere případně v úvahu zavedení takového množství CO2 ze stejného ložiska, které odpovídá jeho ztrátě v průběhu zpracování.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Poslední aktualizace 12.04.2016