Reklama na tabákové výrobky a sponzorství

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/33/ES o reklamě na tabákové výrobky a sponzorství

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice reguluje tabákovou* reklamu* a propagaci v tištěných médiích, v rozhlase, ve službách informační společnosti a prostřednictvím sponzorství v souvislosti s tabákem.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 20. června 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 3. července 2005.

* KLÍČOVÉ POJMY

Tabákové výrobky: veškeré výrobky určené ke kouření, šňupání, nasávání nebo žvýkání, pokud i jen částečně obsahují tabák.

Reklama: jakákoli forma obchodního sdělení, která má za cíl přímo či nepřímo propagovat tabákové výrobky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 16–19)

Postupné změny a opravy směrnice 2003/33/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Konsolidované znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1–38)

Konsolidované znění

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku (Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

Poslední aktualizace 25.07.2016