Bezpečnost práce — ruční manipulace s břemeny

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

AKT

Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v Evropské unii (EU) byli chráněni před riziky spojenými s ruční manipulací s břemeny*.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

KLÍČOVÉ BODY

Zaměstnavatelé by se měli vynasnažit, aby se vyhnuli potřebě ruční manipulace zaměstnanců s břemeny.

Pokud je ruční manipulace nevyhnutelná, zaměstnavatel změní způsob organizace práce nebo zaměstnancům poskytne takové prostředky, aby omezil riziko při ruční manipulaci, a to následovně:

Poškození páteře hrozí, pokud je břemeno:

Tělesná námaha může představovat riziko, pokud:

Pracovní prostředí může zvýšit riziko, pokud:

Činnost může představovat riziko, zahrnuje-li jeden nebo více z těchto nároků:

Zaměstnanec může být ohrožen, jestliže:

KLÍČOVÝ POJEM

* Ruční manipulace s břemeny: pro účely této směrnice přepravování nebo nošení břemene, včetně zvedání, pokládání, sunutí, tahání, nošení nebo přemisťování břemene, které zahrnuje riziko, zejména poškození páteře.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 12. června 1990.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 90/269/EHS

12. 6. 1990

31. 12. 1992

Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/30/ES

28. 6. 2007

31. 12. 2012

Úř. věst. 165, 27.6.2007, s. 21-24

Poslední aktualizace 24.09.2015