Celoživotní učení – klíčové schopnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení 2006/962/ES o klíčových schopnostech pro celoživotní učení

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Vyzývá vlády EU, aby výuku a učení klíčových schopností zařadily do strategií celoživotního učení. Toto doporučení uvádí osm klíčových schopností, které jsou ve znalostní společnosti zásadní pro každého člověka.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

Ve stále globalizovanějším světě jednotlivci potřebují širokou škálu dovedností, aby se v rychle se měnícím prostředí přizpůsobili a obstáli. Původní program celoživotního učení měl lidem nabídnout příležitosti věnovat se učení v kterékoli fázi jejich života.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10–18)

Poslední aktualizace 10.10.2016