Boloňský proces: vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání

Boloňský proces, zahájený Boloňskou deklarací (1999) a posuzovaný jednou za tři roky na ministerských konferencích, usiluje o zavedení srovnatelnějšího, slučitelnějšího a jednotnějšího systému evropského vysokoškolského vzdělávání.

AKT

Boloňská deklarace ze dne 19. června 1999 - společná deklarace evropských ministrů školství (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Boloňský proces, zahájený Boloňskou deklarací (1999) a posuzovaný jednou za tři roky na ministerských konferencích, usiluje o zavedení srovnatelnějšího, slučitelnějšího a jednotnějšího systému evropského vysokoškolského vzdělávání.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

Signatářské země Evropské kulturní úmluvy (1954) jsou způsobilé ke členství v EHEA, pokud prohlásí, že mají záměr začlenit cíle boloňského procesu do svého systému vysokoškolského vzdělávání. Měly by rovněž poskytnout informace o tom, jak budou provádět zásady a cíle.

Boloňský proces je v souladu s cíli rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu EU a její strategii Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce EHEA.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2015: zpráva o provádění boloňského procesu

Závěry Rady o globálním rozměru evropského vysokoškolského vzdělávání (Úř. věst. C 28 ze dne 31. 1. 2014, s. 2-5).

Poslední aktualizace 23.07.2015