Missoc – Společný informační systém o sociální ochraně

V roce 1990 zahájila Evropská komise MISSOC – „společný informační systém o sociální ochraně“ s cílem umožnit stálou a úplnou výměnu informací o sociální ochraně v Evropě.

AKT

Program MISSOC – společný informační systém o sociální ochraně (Mutual Information System on Social Protection), zahájený v březnu 1990

PŘEHLED

Evropská komise v roce 1990 zřídila MISSOC (Mutual Information System on social protection), který se stal přednostním zdrojem informací o stavu sociální ochrany v Evropě. V současné době MISSOC sdružuje 25 členských států Evropské unie (EU), od roku 2000 tři státy Evropského hospodářského prostoru, tedy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a od roku 2002 také Švýcarsko.

Program MISSOC je založen na úzké spolupráci Generálního ředitelství „Zaměstnanost, sociální věci a začlenění“ Evropské komise a sítě zástupců členských států. Jeho chod zajišťuje sekretariát jmenovaný GŘ Komise „Zaměstnanost a sociální věci“, který se stará o koordinaci sítě, organizování setkání, sběr informací, řízení informačního systému a přípravu a šíření přehledů.

Každá zúčastněná země jmenuje jednoho či dva korespondenty z příslušného ministerstva či orgánu, který odpovídá za otázky sociálního zabezpečení. Korespondenti poskytují informace a zaručují spolehlivost uveřejněných informací. Síť MISSOC se schází dvakrát ročně (v květnu a říjnu) v členském státě, který zajišťuje předsednictví Rady Evropské unie.

Popis činností

MISSOC je založen na informacích poskytnutých ministerstvy a příslušnými orgány sociálního zabezpečení. Uveřejňuje pravidelně aktualizované srovnávací přehledy (DE) (EN) (FR) týkající se všech oblastí sociální ochrany a informační bulletiny MISSOC (DE) (EN) (FR) zaměřené na konkrétní témata, jako je sociální ochrana zdravotně postižených osob, zdravotní péče, systém ochrany ve stáří nebo základní změny v systémech sociálního zabezpečení.

Pokud jde o země střední a východní Evropy, v rámci projektu MISSCEEC II (DE) (EN) (FR) byly shromážděny informace o právních předpisech v oblasti sociální ochrany, které lze začlenit do přehledů MISSOC.

Poslední aktualizace: 21.03.2005