Mezinárodní dohody a vnější pravomoci EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

Článek 4 SFEU

Článek 207 SFEU

Článek 216 SFEU

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ?

Stanoví právní pravomoci EU vyjednávat a uzavírat mezinárodní dohody a pravomoc – ať už výlučnou, nebo sdílenou – takové dohody podepisovat.

KLÍČOVÉ BODY

Mezinárodní dohody (úmluvy, smlouvy)

Vnější pravomoci EU

Výlučná pravomoc a sdílená pravomoc

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část první – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti pravomocí Unie – Článek 3 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 51)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část první – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti pravomocí Unie – Článek 4 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 51–52).

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava II – Společná obchodní politika – Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava V – Mezinárodní smlouvy – Článek 216 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 144)

Poslední aktualizace 08.04.2020