Legislativní postupy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 289 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE?

Tento článek představuje reformu předchozího rozhodovacího postupu EU a tím posiluje její schopnost přijímat rozhodnutí a opatření.

KLÍČOVÉ BODY

Článek 289 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se týká dvou druhů legislativních postupů:

Řádný legislativní postup

Zvláštní legislativní postupy

Zvláštní legislativní postupy, jak jejich název napovídá, představují výjimku z řádného legislativního postupu. Používají se v určitých citlivějších politických oblastech. Na rozdíl od řádného legislativního postupu nestanoví SFEU u zvláštních legislativních postupů přesný popis. Pravidla těchto postupů jsou proto stanovena pro každý jednotlivý případ v článcích smlouvy, které určují podmínky pro jejich použití.

Ve zvláštních legislativních postupech je Rada prakticky jediným zákonodárcem. Parlament je do postupu pouze zapojen. Jeho úloha se v závislosti na případu omezuje na konzultaci (například podle článku 89 SFEU týkajícího se přeshraničních policejních operací) nebo souhlas (například podle článku 86 SFEU týkajícího se Úřadu evropského veřejného žalobce).

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – část šestá: Institucionální a finanční ustanovení – hlava I: Ustanovení o orgánech – kapitola 2: Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – oddíl 1: Právní akty Unie (článek 289) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 172)

Poslední aktualizace 11.10.2017