Rada Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 16 Smlouvy o Evropské unii

Článek 237 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 238 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 239 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 240 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 241 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 242 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 243 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM TĚCHTO ČLÁNKŮ?

Stanoví úlohu, složení a fungování Rady Evropské unie, která zastupuje vlády zemí EU.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

Složení

Hlasování

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 16 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 24)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 237 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 153)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 238 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 153–154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 239 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 240 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 154)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 241 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 242 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 3 – Rada – Článek 243 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 155)

Poslední aktualizace 11.12.2017