Evropské společenství pro atomovou energii – stupně utajení informací a bezpečnostní opatření

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (Euratom) č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnostní opatření a pokyny o jejich uplatňování vydávají:

Bezpečnostní úřad je zřízený Evropskou komisí, aby:

V každém orgánu, výboru a útvaru EU, kde se vypracovávají nebo uchovávají USE, je jmenován bezpečnostní referent odpovědný za:

Stupeň utajení, oprávnění a bezpečnostní prověrky

Fyzická ochrana USE

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 15. listopadu 1958.

KONTEXT

Viz také:

KLÍČOVÉ POJMY

Užitný vzor: registrované právo, které držiteli umožňuje výhradní používání technického vynálezu výměnou za zpřístupnění fungování vynálezu, a které je udělené pouze na omezenou dobu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (Euratom) č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 406–416)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii – Hlava II – Podpora vývoje v oblasti jaderné energie – Kapitola 2: Šíření informací – Oddíl 3: Ustanovení o utajení – Článek 24 (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 15–16)

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii – Hlava II – Podpora vývoje v oblasti jaderné energie – Kapitola 2: Šíření informací – Oddíl 3: Ustanovení o utajení – Článek 25 (Úř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 16–17)

Poslední aktualizace 15.05.2020