Ochrana osob, které oznamují porušení práva EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla a postupy na ochranu „oznamovatelů“, tedy osob, které oznamují* informace získané v pracovním kontextu o porušení* práva EU v klíčových oblastech politiky. Porušení zahrnuje jak nezákonné jednání či opomenutí, tak zneužívající praktiky.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se týká oznámení o:

Směrnice doplňuje zvláštní právní předpisy EU, které již obsahují pravidla pro oznamování (zejména ohledně finančních služeb, praní peněz, financování terorismu, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí).

Tato směrnice:

Tento právní předpis se vztahuje na širokou škálu osob, které pracují v soukromém i veřejném sektoru, včetně osob, které oznamují porušení po skončení svého pracovního poměru:

Jednotlivci, kteří zveřejní své obavy, jsou chráněni, pokud:

Mezi možnosti oznamování patří:

Právní ochrana

Pokud chce mít jednotlivec nárok na právní ochranu, musí:

Oznamovatelé:

Země EU musí:

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 16. prosince 2019 a do 17. prosince 2021 musí nabýt platnosti zákona v zemích EU.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Oznámení: ústní či písemné poskytnutí informací o porušení.
Porušení: jednání nebo opomenutí, jež je protiprávní nebo maří účel právních předpisů EU.
Odvetné opatření: jakékoliv přímé nebo nepřímé chování v práci, které by mohlo oznamovateli uškodit.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17–56)

Poslední aktualizace 20.05.2020