Ochrana zeměpisných označení — Ženevský akt Lisabonské dohody

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označení

Rozhodnutí (EU) 2019/1754 — o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Nařízení (EU) 2019/1753 o opatřeních EU po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

CO JE CÍLEM TOHOTO AKTU, ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Lisabonská dohoda

Ženevský akt

Rozhodnutí (EU) 2019/1754

Pravidla EU

Nařízení stanovuje pravidla, kterými se řídí práva a povinnosti EU podle Ženevského aktu. Podle nařízení:

Nařízení také konkrétně řeší:

ODKDY SE AKT, ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ POUŽIJÍ?

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Zeměpisná označení: odkazuje na produkty, které pochází z konkrétní zeměpisné oblasti, vzhledem k čemuž se daná jakost, pověst nebo vlastnosti vážou k tomuto zeměpisnému původu.
Označení původu: zeměpisná označení, která udávají původ produktu, jakož i jeho odlišné a proslulé vlastnosti, které se pojí s danou lokalitou.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (Úř. věst. L 271, 24.10.2019, s. 15–29)

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754 ze dne 7. října 2019 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (Úř. věst. L 271, 24.10.2019, s. 12–14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (Úř. věst. L 271, 24.10.2019, s. 1–11)

Poslední aktualizace 18.05.2020