Dohoda mezi EU a USA o pojištění a zajištění

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dvoustranná dohoda mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Rozhodnutí (EU) 2017/1792 – podpis jménem Unie a prozatímní provádění dvoustranné dohody mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Rozhodnutí (EU) 2018/539 – uzavření dvoustranné dohody mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Dohoda:

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 4. dubna 2018, ačkoliv se prozatímně uplatňuje již od 7. listopadu 2017.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Zajistitel: obchodní společnost, která poskytuje finanční ochranu pojišťovnám.
Kolaterál: aktiva, například hotovost a akreditivy.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4–21)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 ze dne 29. května 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 1–2)

Následné změny rozhodnutí (EU) 2017/1792 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/539 ze dne 20. března 2018 o uzavření Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 36–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 91, 9.4.2018, s. 1)

Poznámka týkající se prozatímního provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven (Úř. věst. L 288, 7.11.2017, s. 1)

Poslední aktualizace 28.09.2020