Eurostat – statistický úřad EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2012/504/EU vyjasňující úlohu Eurostatu

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Vyjasňuje úlohu a povinnosti Eurostatu, pokud jde o vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Platí ode dne 8. října 2012.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Komise 2012/504/EU ze dne 17. září 2012 o Eurostatu (Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49–52)

Poslední aktualizace 13.11.2017