Ochrana osobních údajů (od roku 2018)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/679 – ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Práva občanů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů posiluje stávající práva, přiznává nová práva a dává občanům více kontroly nad svými osobními údaji. Ta zahrnují:

Pravidla pro podniky

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů má za cíl vytvářet obchodní příležitosti a stimulovat inovace prostřednictvím různých kroků, které zahrnují:

Přezkum

Evropská komise musí předložit zprávu o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení do 25. května 2020.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se použije od 25. května 2018.

KONTEXT

Více informací najdete v těchto zdrojích:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Poslední aktualizace 25.05.2020