Dohoda o partnerství a spolupráci EU-Rusko

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU, jejími členskými státy a Ruskou federací

CO JE CÍLEM TÉTO DOHODY?

KLÍČOVÉ BODY

Zásady

Zásadním prvkem partnerství je dodržování zásad demokracie a lidských práv.

Cíle

Hlavní cíle dohody jsou tyto:

Oblast působnosti

Dohoda zahrnuje například tyto oblasti:

Dohoda byla uzavřena na počáteční období 10 let a prodlužuje se vždy o rok.

Jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem s cílem vytvořit komplexnější rámec pro vztahy mezi EU a Ruskem byla zahájena v roce 2008. I když se podařilo dosáhnout značného pokroku, v roce 2012 byla zastavena.

ODKDY SE DOHODA POUŽIJE?

Vstoupila v platnost 1. prosince 1997.

KONTEXT

Úloha Ruska v ukrajinském konfliktu a jeho nezákonná anexe Krymu vážně poškodily vztahy s EU. Mnohé činnosti uvedené v dohodě byly zastaveny a byly schváleny sankce.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé – Protokol 1 o zřízení kontaktní skupiny pro uhlí a ocel – Protokol 2 o vzájemné správní pomoci za účelem správného používání celních předpisů – Závěrečný akt – Výměna dopisů – Zápis o podpisu (Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3–69)

Poslední aktualizace 10.10.2016