Ústav EU pro studium bezpečnosti

Ústav Evropské unie (EU) pro studium bezpečnosti provádí výzkum a analýzu mezinárodních témat s cílem pomoci EU při tvorbě její zahraniční a bezpečnostní politiky.

AKT

Rozhodnutí Rady 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím Rady se EU rozhodla pokračovat ve využívání odbornosti Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS, European Union Institute for Security Studies) pro zajištění výzkumu a analýzy mezinárodních témat pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP). EUISS byl původně zřízen v lednu 2002. Sídlí v Paříži a má kontaktní kancelář v Bruselu.

Prostřednictvím svého výzkumu a analýzy EUISS přispívá k evropskému rozhodování v oblasti SZBP. Zejména provádí analýzu a zajišťuje fórum pro diskusi o zahraniční strategii EU v oblastech, které zahrnují předcházení konfliktům a budování míru. K jeho činnostem patří organizace akcí věnovaných vytváření sítí a pracovních seminářů, jakož i shromažďování příslušných informací pro úředníky a odborníky z EU. Působí též jako rozhraní mezi institucemi EU a obcí externích odborníků, včetně aktérů z oblasti bezpečnosti.

Ústav EUISS řídí rada a ředitel:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí Rady 2014/75/SZBP

10. 2. 2014

-

Úř. věst. L 41 ze dne 12. 2. 2014

Poslední aktualizace: 11.06.2014