Schvalování typu a požadavky dozoru nad trhem pro motocykly/mopedy a čtyřkolky v Evropě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 168/2013 – schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Schvalovací orgány a orgány dozoru nad trhem

Členské státy EU musí určit:

Schvalování typu

Požadavky na funkční bezpečnost

Nařízení stanovuje požadavky na bezpečnost, jako např.:

Požadavky ohledně vlivu na životní prostředí

Povinnosti výrobců, jejich zástupců, dovozců a distributorů

Nařízení stanovuje povinnosti všech účastníků dodavatelského řetězce:

Akty v přenesené pravomociprováděcí akty

Evropská komise přijala akty v přenesené pravomoci, kterými doplňuje nařízení (EU) č. 168/2013:

Komise rovněž přijala prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014správních požadavcích na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a o dozoru nad trhem s nimi. Tento prováděcí akt byl následně změněn prováděcím nařízením (EU) 2016/1825 a prováděcím nařízením (EU) 2020/239.

Zrušení předchozích právních předpisů

Nařízení (EU) č. 168/2013 zrušuje a nahrazuje směrnici 2002/24/ES ze dne 1. ledna 2016.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2016.

KONTEXT

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Vozidla kategorie L: skupina lehkých motorových vozidel, například motorových kol, dvoukolových a tříkolových mopedů, motocyklů (s postranním vozíkem a bez něho), tříkolek a čtyřkolek.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52–128)

Postupné změny nařízení (EU) č. 168/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 249, 22.8.2014, s. 1–202)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 ze dne 16. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení (Úř. věst. L 53, 21.2.2014, s. 1–10)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 25, 28.1.2014, s. 1–102)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 7, 10.1.2014, s. 1–12)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 28.05.2021