Podpora videokonferencí mezi zeměmi EU v oblasti justice

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady – osvědčené postupy pro přeshraniční videokonference v oblasti justice

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO DOPORUČENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

K výhodám videokonferencí patří:

Možná zlepšení

Doporučení však upozorňují na některé oblasti, v nichž by u videokonferencí mezi orgány v různých zemích EU mohlo dojít ke zlepšení, například:

Doporučení

Země EU jsou vyzývány k provedení řady opatření, například:

Pracovní skupina pro e-právo (e-justice) je vyzývána, aby:

Komise by měla:

KONTEXT

Portál e-justice

AKT

Doporučení Rady — „Podpora využívání a sdílení osvědčených postupů pro přeshraniční videokonference v oblasti justice ve členských státech a na úrovni EU“ (Úř. věst. C 250, 31.7.2015, s. 1–5)

Poslední aktualizace 20.01.2016